کابلسازی ایران  ٨,٩٩٤    ٣,١٥٨اختيارخ فولاد-1400-24/08/1396  ٥٩١    ١٦٧بیمه رازی  ٢,٠٦٥    ٤٢٢اختيارخ فولاد-1200-24/08/1396  ٧٣١    ١٣٤اختيارخ فولاد-1500-24/08/1396  ٤٣٠    ٧٠اختيارخ فولاد-1600-24/08/1396  ٣٦١    ٣٧وثوق امین  ٢,٢١٥    ٢١٠لوله و تجهیزات سدید  ٥,١٧٤    ٤٨٩فلات ایرانیان  ٢,٨٨٧    ٢٦٨مرآت پولاد  ٢,٢٨٣    ٢٠٩
صنایع پتروشیمی دهدشت  ١,٢٤٩    -٢٤٦توسعه ساختمان(تقدم)  ٦٥    صنایع بسته بندی ایران  ١,٧٨٠    -١٦٧پتروشیمی ممسنی  ١,٠٦٥    -٩٢پتروشیمی فسا  ١,١٩٤    -٩١پتروشیمی کازرون  ١,٢٤٥    -٩١صنايع ايران  ١,١٨٧    -٨٥کوه نور  ٤,٠٠١    -٢٢٥لوازم خانگی پارس  ٣,٥٢٣    -١٩٨كارخانجات داروپخش  ٤,٣٨٦    -٢٣٠
 • گزارش روزانه
 • تحليل تکنيکال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش مجامع
 • گزارش اقتصادي
 • گزارش صنعت
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٨٢,٠٧٥       تغييرات :  ٥٨.٨


© 2012 Tamin Sarmayeh Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com