کابلسازی ایران  ٦,٥٥٦    ٣,٠٣١نورد و لوله اهواز  ٥٦٣    ١١١زعفران پوشال معمولي زرين9702  ٤١,٩٦٠    ٤,٠٦٥صنایع پتروشیمی دهدشت  ١,٤٣٦    ١٣٨سایر بورس انرژی  ١٣,٣٠٤    ١,٢٢٧سرمايه گذاري و توسعه خوزستان  ٣,٧٥٣    ٣٤٦شیرین دارو  ١٤,٢٤٨    ١,٣٠٧ارس صبا  ٤,٥٢٦    ٤١٣شيميايي رنگين  ٦,٦٩٣    ٦٠٨احیا صنایع خراسان  ٤,٨٤٥    ٤٤٠
اختيارخ شبندر-7500-04/11/1396  ١    -١٣٣اختيارخ فولاد-1900-25/11/1396  ٨٤٠    -٤٢٥فولاد كاويان  ٢,٤٥١    -٩٥٨فروشگاه رفاه  ١٠,٢٧٠    -٣,٢٦٨فيبر ايران(تقدم)  ٢,٥٢٠    -٢٦٣پتروشیمی جهرم(تقدم)  ١٠٧    -١١داروسازي زهراوي  ١٧,١١٥    -١,٦٩٨تابان نيرو  ٤,٤٣٠    -٣٧١شيشه همدان(تقدم)  ١,٠٠٨    -٨٢بيمه آرمان  ٩٩٧    -٧٧
 • گزارش روزانه
 • تحليل تکنيکال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش مجامع
 • گزارش اقتصادي
 • گزارش صنعت
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٩٨,٦٢٨.٨٦       تغييرات :  ٤٠٧.٨٦


© 2012 Tamin Sarmayeh Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com